ČVS > Novinky > Revitalizace bytového domu

Revitalizace bytového domu

Revitalizace bytových domů včetně zateplení obvodového pláště, opravy a zateplení střešního pláště, výměna původních výplní, oprava a úprava otopných soustav je aktuálně podporována několika dotačními tituly po celé České republice.  Státní podpora a technický stav budov vede vlastníky k rekonstrukci a zateplení svých domovů.

1. Projektová příprava a projednání na úřadech

Při plánovaní zásadních oprav bytového domu je klíčový výběr vhodné projekční kanceláře zaměřené na revitalizace bytových domů. Takový odborník by měl posoudit aktuální stav domu, plánované opravy a celkovou revitalizaci objektu připravit investorovi na míru. Nešetřete a dejte si na čas. Zateplení domu je zásadní investice a je tedy důležité s projektantem projít každý detail a promyslet všechny technické detaily předem. Součástí projektu by měl každý investor obdržet slepý výkaz výměr a oceněný projekční rozpočet.

zateplení bytového domu
BD Na Srážku

2. ETICS – vnější kontaktní zateplovací systém

Z čeho se skládá zateplení? Pěnový polystyren nebo desky z minerálních vláken se obvykle lepí a kotví na předem připravený soudržný podklad. Tloušťku izolace, způsob lepení a kotvení stanoví projekt nebo technologický předpis výrobce. Na tepelnou izolaci se dále natáhne stěrková hmota, do které se vtlačí síťovina a na síťovinu se obvykle natahuje další vrstva stěrkové hmoty. Každý z kroků se řídí technologickým předpisem výrobce.  Poslední vrstvou je probarvená tenkovrstvá omítka. Omítky se různí strukturou a difuzními vlastnostmi. Nejčastěji používaná je silikonová omítka, případně silikátová nebo akrylátová.

3. Zábradlí

Společně s rekonstrukcí obvodového pláště se realizuje i opravu balkónů včetně podlah a nového zábradlí. Dřívější stará tyčová zábradlí nahrazují nová hliníková nebo pozinkovaná zábradlí. Důraz se klade na kvalitu, neprůraznost a bezpečnost výplní. Dřívější kotvení do podlah, které způsobovalo mnoho potíží a zatékání je nahrazeno opěrnými nožičkami a kotvením do boku. Společně se zateplením se ubírá prostor na balkonech. Nová chytrá zábradlí řeší i tyto problémy, aby komfort vlastníků zůstal zachován.

nová fasáda

Řešíte-li revitalizaci Vašeho domu neváhejte nás kontaktovat, jsme na trhu již 24 let a máme za sebou desítky spokojených zákazníku. Společnost Česká všeobecná stavební spol. s.r.o. Vám zdarma zajistí technické posouzení stavu nemovitosti a vypracování předběžné kalkulace. www.cvs.cz info@cvs.cz Zaměřujeme se na detail.